САРЫН ШИЛДЭГ ТАМИРЧИН
САНАЛ ӨГӨХ ХУУДАС
МҮОХ-оос тодруулж буй "9-Р САРЫН ШИЛДЭГ ТАМИРЧИН" шалгаруулалтанд саналаа өгч буй танд баярлалаа. Та нэр дэвшигчдээс дарааллын дагуу 3 тамирчинд саналаа өгөөрэй
Эхлэх
 
ТАНЫ 1-Р СОНГОЛТ* *

Та өөрийн хамгийн их дэмжиж буй НЭГ тамирчнаа сонгон саналаа өгнө үү.

 
ТАНЫ 2-Р СОНГОЛТ* *

Та өөрийн дэмжиж буй 2 дахь тамирчнаа сонгон, саналаа өгнө үү

 
ТАНЫ 3-Р СОНГОЛТ* *

Та өөрийн дэмжиж буй 3 дахь тамирчнаа сонгон, саналаа өгнө үү

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform